Gizlilik Sözleşmesi - BebegiminDolabinda.com


  
 
Legal Disclaimer (Yasal Uyarı)
  
 
1. Kullanıcı Kişisel Bilgileri
Kullanıcılar, BebegiminDolabinda.com web sitesi üzerinden talep açılması için isim, mobil ve sabit iletişim bilgileri, e-posta adresi, talep konusu mal ve/ veya hizmetin ifasının gerçekleştirilmesinin talep edildiği yer, talep konusu malın teslimi ve firma tarafından tanzim edilen faturanın ibrazı karşılığında yapılacak olan ödemenin türü, araç bilgileri gibi konularda BebegiminDolabinda.com yönetimine ve firmaya doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Söz konusu bilgiler çağrı merkezi ve firma arasında iletişim, şirket içi gereksinimler ve hukuki açıdan ihtiyaç duyulan haller için kullanılabilir. Kullanıcıların kişisel bilgileri burada belirtilen konular dışında hiçbir gerekçe ile üçüncü kişiler ile ticari menfaat için veya başkaca bir sebeple paylaşılamaz veya satılamaz.
 
2. Kullanıcı E-posta Adresi
Kullanıcıların BebegiminDolabinda.com web sitesine üye olmak için bilgisini verdikleri e-posta adresleri yalnızca BebegiminDolabinda.com sistemine dahil olan firma ve BebegiminDolabinda.com yönetimi tarafından online iletişim, promosyon bilgilendirmeleri, kullanıcı tarafından açılan taleplerin teyidi veya taleplerin sisteme katılmış olan firma tarafından karşılanamaması ya da başkaca problemlerin vuku bulduğu hallerde kullanıcıları bilgilendirmek amaçlı kullanılabilir. E-posta adresi bilgisinin BebegiminDolabinda.com kullanıcısı olmak için paylaşılması mecburidir. BebegiminDolabinda.com kullanıcıların e-posta bilgisini mevzuata aykırı şekilde kullanmayacağını taahhüt eder.

3. Kişisel Verilerin Güvenliği
BebegiminDolabinda.com sitesi üzerinde kullanıcı kimliğine hukuki anlamda gerçek kişiler ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Kişilerin BebegiminDolabinda.com web sitesi üzerinde site yönetimi ve sisteme katılan firmalar ile paylaşmış oldukları kişisel veriler gizlidir. Kişisel veriler BebegiminDolabinda.com üzerinden açılan taleplerin ifası, BebegiminDolabinda.com site yönetimince yürütülecek olan pazarlama faaliyetleri ve reklamlar, promosyonlar, web sitesi ve firmalar için yapılacak analiz ve incelemeler, destek faaliyetleri, yasanın veya mahkeme kararlarının emrettiği durumlar haricinde kullanılamaz, üçüncü kişiler ile paylaşılmaz veya üçüncü kişilere ticari menfaat veya başkaca bir sebeple satılmaz. BebegiminDolabinda.com web sitesi yönetimince yürütülecek olan pazarlama faaliyetleri ve reklamlarda kişisel verilerin kullanılması ancak söz konusu verilerin anonimleştirilmesi sonucu mümkün olacaktır. Bu sebeple doğrudan kişinin kimliğinin ifşasını sağlayacak bilgiler (açık adres, telefon numarası, ad ve soyad) pazarlama ve reklam faaliyetlerinde doğrudan kullanılmaz.

4. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri;
• Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
• Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası belli hallerde veri sahibinin veri sorumlusundan zararlarının tazmini dışında bir talepte bulunamayacağını düzenlemiştir. Buna göre,
• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme
görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali
çıkarlarının korunması için gerekli olması, hallerinde ilgili verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

5. Hakların Kullanılması
Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için Başvuru Formu’nu kullanabileceklerdir.
Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, formun ıslak imzalı bir kopyasının elden veya noter aracılığıyla ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile Ataevler Mah.Yılmaz Akkılıç Cad. No:19/11 Nilüfer/ Bursa adresine iletilmesi veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak [email protected]  adresine kayıtlı elektronik posta gönderimi ile veya Şirketimiz’e [email protected] e-mail adresi ile gerçekleştirilebilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bahsi geçen yöntemler dışında bir yöntem öngörülmesi halinde başvurular bu yöntemle de iletilebilecektir.
Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletilen veri sahibi talepleri, Şirketimiz tarafından azami otuz
gün içerisinde değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır. Şirketimiz, özellikle başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır.
Veri sahibi başvuruları kural olarak Şirketimiz tarafından ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından veri sahibinin talebine ilişkin bir ücret belirlenmiş ise, Şirketimiz bu ücret üzerinden ödeme talep etme hakkına sahip olacaktır.


Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı : Arcalmak Endüstriyel Sistemler Müh.Dan.Dış Tic.San. ve Tic.Ltd.Şti. 
Telefon: 0 850 308 30 05
Mersis No: 0073 0860 2280 0001
Vergi Dairesi: Nilüfer
Vergi Numarası: 073 086 0228
Adresi: BARIS MAH. YESEREN SK. NO: 8 A NILÜFER/ BURSA
Mail: [email protected]

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.